-->
مرداد
سکوی صنعتی رشد صادرات

سکوی صنعتی رشد صادرات


زمان مطالعه : 4 دقیقه

براساس داده‌های اعلام شده از میان ۲۴ گروه صنعتی در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۸گروه توانستند به لحاظ ارزشی رشد صادراتی را تجربه کنند و ۶ گروه صنعتی نیز افت صادرات داشته‌اند؛ داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که در نیمسال اول سال جاری بخش معدن نیز در سه گروه «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «استخراج کانه‌های فلزی» و «استخراج سایر معادن» صادرات داشته است، که از میان گروه‌های مذکور دو گروه «استخراج کانه‌های فلزی» و «استخراج سایر معادن» هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت صادرات داشته‌اند. روند صادرات بخش معدن حکایت از آن دارد که گروه «استخراج زغال سنگ و لینیت» در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از ۴۵درصدی و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۱۳۹ درصدی داشته است. اما در گروه «استخراج کانه‌های فلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی افت بیش از ۲۸ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت ۴۱ درصدی در صادرات ثبت شده است. روند صادرات گروه «استخراج سایر معادن» نیز در این مدت به لحاظ وزنی افت ۶ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت بیش از ۴ درصدی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر آمار، اعلام شده حکایت از آن دارد که از میان ۲۴ گروه صنعتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند در مجموع ۲۱ محصول رشد وزنی را در بخش صادرات تجربه کرده‌اند و تنها سه گروه به لحاظ وزنی افت صادرات داشته‌اند. به لحاظ ارزشی نیز در ۱۸گروه صنعتی رشد صادرات و در ۶گروه نیز افت صادرات ثبت شده است. ریز نمرات منتشر شده از روند صادرات گروه‌های منتخب صنعتی نشان‌دهنده آن است که پنج گروه «سایر تجهیزات حمل و نقل»، «محصولات از توتون و تنباکو»، «کاغذ و محصولات کاغذی»، «انتشار چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «مبلمان و سایر مصنوعات» بیشترین ارزآوری را نسبت به مدت مشابه سال قبل به خود اختصاص داده‌اند و توانسته‌اند عنوان ارزآوران صادراتی را در نیمه نخست سال ۹۷ به خود اختصاص دهند.

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مقدار و ارزش صادرات به تفکیک نوع کالا نیز نشان می‌دهد که در مدت زمان مورد بررسی صادرات کالاهای «سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای» به لحاظ ارزشی رشد داشته‌اند؛ رشد تمام صادرات کالای مذکور به لحاظ ارزشی در حالی است که به لحاظ وزنی نیز دو گروه «سرمایه‌ای، مصرفی» در این دوره توانسته‌اند رشد صادرات را ثبت کنند،‌ اما کالاهای «واسطه‌ای» در این دوره به لحاظ وزنی افت صادرات داشته‌اند.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه گروه کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند و تغییر در روند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند به‌صورت مستقیم روند تولید را تحت تاثیر قرار دهد.

صادرات به تفکیک کالا

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی از مجموع کالای صادراتی اقلام «سرمایه‌ای» به لحاظ ارزشی رشد ۱۸۰ درصدی و به لحاظ وزنی نیز رشد بیش از ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. صادرات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از ۲۸ درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد بیش از ۲۴ درصدی را ثبت کرده است. اما درخصوص صادرات کالای واسطه‌ای نیز در مدت زمان مورد بررسی می‌توان به افت حدود ۶ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۸ درصدی به لحاظ ارزشی اشاره کرد. همچنین براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای صنعتی صادر شده در مدت زمان مورد بررسی بالغ بر ۶۲ هزار و ۷۰۰ تن به ارزش حدود ۵۰۴ میلیون دلار بوده است. صادرات کالای مصرفی نیز در این مدت بیش از سه میلیون و ۴۴۵ هزار تن بوده که ارزشی حدود چهار میلیارد دلار داشته است. حجم کالای واسطه‌ای صنعتی نیز در این مدت حدود ۵۳ میلیون و ۱۳۴ هزار تن به ارزش بیش از ۱۸میلیارد دلار بوده است.

پیشروهای صادراتی

از سوی دیگر، وضعیت صادرات کالای بخش صنعت به تفکیک گروه فعالیت دورقمی آیسیک (طبقه‌بندی مرجع برای طبقه‌بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی) نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری پنج گروه «سایر تجهیزات حمل و نقل»، «محصولات از توتون و تنباکو»، «کاغذ و محصولات کاغذی»، «انتشار چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «مبلمان و سایر مصنوعات» بیشترین ارزآوری را داشته‌اند. براساس آمار اعلام شده، گروه «سایر تجهیزات حمل و نقل» با صادرات حدود ۲۸۲ میلیون دلار در رده اول کالاهای صادراتی قرار گرفته است. این گروه با این میزان صادرات توانست در مدت زمان مورد بررسی رشد ۹۰ برابری را نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی تجربه کند، به لحاظ وزنی نیز این گروه رشد ۵۸۶ درصدی داشته است. «محصولات از توتون و تنباکو» نیز با صادرات بیش از سه میلیون دلاری رشدی ۵۸۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است،‌ به لحاظ وزنی نیز این گروه رشدی حدود ۶۷۶ درصدی را ثبت کرده است. میزان صادرات در گروه کاغذ و محصولات کاغذی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی رشد۲۵۶درصدی و به لحاظ وزنی رشد حدود ۳۸۳درصدی داشته است.

پس از آن گروه «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» نیز با صادرات بیش از ۴ میلیون دلاری جایگاه بعدی صادراتی را به خود اختصاص داده است و به این طریق رشدی بیش از ۶۴ درصدی را ثبت کرده است، این گروه به لحاظ وزنی نیز رشد حدود ۷۴ درصدی داشته است. در گروه پنجم نیز «مبلمان و سایر مصنوعات» با ۵/ ۴۵ میلیون دلار صادرات رشدی حدود ۵۸ درصدی را تجربه کرده است، رشد این گروه به لحاظ وزنی حدود ۱۲۶ درصد بوده است.

بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که در نیمسال اول سال‌جاری گروه‌های «ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و انواع ساعت»، «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ماشین‌آلات دفتری و حسابداری»، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» و «فرش و صنایع دستی» به لحاظ ارزشی افت صادرات داشته‌اند. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که «ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و انواع ساعت» در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی افتی نزدیک به ۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، این افت درخصوص گروه «ماشین‌آلات و تجهیزات» نیز حدود ۳۴ درصد ثبت شده است. اما گروه «رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی افتی نزدیک به ۲۶ درصد داشته است. گروه «ماشین‌آلات دفتری و حسابداری» نیز در این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل افتی نزدیک به ۱۸ درصد داشته است، ‌این افت برای گروه «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» نیز بیش از ۷ درصد و برای «فرش و صنایع دستی» ۴درصد ثبت شده است.

دیدگاه های این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی سایت

سلام 👋

می‌تونید از طریق پیام در واتس‌اپ در اسرع وقت به پاسخ پرسشتان برسید. باتشکر از برقراری تماس با ما

شروع چت در واتس اپ
(پیام رسان ایتا)